Op dinsdag 25 mei 2010 is er tussen 16.00 uur en 19.00 uur een inloopavond in de Burgerzaal van
het Stadhuis over de verlenging van buslijn 84 in Maaswijk.
 

Daar krijgt u gedetailleerde informatie over de aanpassingen in de openbare ruimte van medewerkers van de afdeling
Verkeer. Medewerkers van Connexxion zijn aanwezig om de nieuwe lijnvoering toe te lichten.

Achtergrond
De gemeenteraad heeft in de begrotingsraad van 2007 een motie aangenomen om Maaswijk-Zuid beter te ontsluiten met
openbaar vervoer. Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van deze motie ingestemd met de
verlenging van buslijn 84.

Om de verlenging mogelijk te maken zijn de volgende ingrepen nodig:

  • aanleggen van een keerlus aan het einde van Annie Romein-Verschoorlaan (AVR-laan) met een halteplaats voorbij
    de Zandweg
  • de huidige eindhalte aan de Geertruida Bosboom-Toussaintlaan verplaatsen naar een nieuwe halte op de
    Annie Romein-Verschoorlaan ter hoogte van de groenzone annex hoogspanningstracé
  • en het verwijderen van de middengeleider op de Annie Romein-Verschoorlaan (ter hoogte van de Selma Lagerlöfstraat)

Ook de lijnvoering verandert. Connexxion gaat in de drukke richting (‘s morgens tot 12 uur richting centrum en vanaf 12.00 uur
richting Maaswijk) de huidige route rijden en in de tegenrichting vanaf de Zandweg rechtstreeks naar Joke Smitlaan. Dan worden
2 haltes overgeslagen die aan het rondje over de Geertruida Bosboom-Toussaintlaan liggen: A. Van Hattemstraat en de Annie
Romein-Verschoorlaan bij de Theo Mann-Bouwmeesterstraat.

Leave a Reply