LPF wil nachtbussen in openbaar vervoerconcessie.

Deze wens heeft de LPF-fractie in de commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer van 25 november jongstleden uitgesproken richting het college.

Een andere wens van de LPF is in de openbaar vervoerconcessie 2010-2017 al in vervulling gegaan. Middels verlenging van buslijn 84 in Maaswijk worden de woonbuurten De Waayer en Landgoed beter met het openbaar vervoer ontsloten. Hiermee is uitvoering gegeven aan de mede door andere partijen ondertekende LPF-motie uit 2007.

De nieuwe wens van de LPF komt voort uit het feit dat uitgaan van onze jongeren, maar ook van alle anderen, in onze eilandomgeving verbonden moet worden aan thuiskomen. Niet alle stappers kunnen zich taxiritten veroorloven of onbeperkt een beroep blijven doen op ouders en/of familieleden die hen ’s nachts komen ophalen. Door een openbaar vervoer-nachtnet wordt stappers een alternatieve mogelijkheid geboden om veilig, gezond en plezierig thuis te komen.

Gelukkig is er recent op stadsregionaal niveau een nachtnet-busplan voor Voorne-Putten aangeboden. Het is nu belangrijk dat dit plan zo snel mogelijk opgenomen wordt in de openbaar vervoerconcessie Voorne-Putten en Rozenburg 2010-2017 die busmaatschappij Connexxion heeft verworven.

Leave a Reply