Welkom bij Busvervoer-Voorneputten.nl! Deze website is helemaal gericht op het busvervoer op Voorne-putten en Rozenburg. 
Weekfoto:


(Klik op de foto voor een vergroting.)

(Klik op de foto voor een vergroting.)

Laatste grote updates:
Update 19-06-2011: Alliance B95 informatie pagina vernieuwd.
Update 05-06-2011: Vervoersbewijzen pagina vernieuwd.
Update 04-06-2011: Fotoalbum Vermaat geplaatst.                             
 

Op dinsdag 25 mei 2010 is er tussen 16.00 uur en 19.00 uur een inloopavond in de Burgerzaal van
het Stadhuis over de verlenging van buslijn 84 in Maaswijk.
 

Daar krijgt u gedetailleerde informatie over de aanpassingen in de openbare ruimte van medewerkers van de afdeling
Verkeer. Medewerkers van Connexxion zijn aanwezig om de nieuwe lijnvoering toe te lichten.

Achtergrond
De gemeenteraad heeft in de begrotingsraad van 2007 een motie aangenomen om Maaswijk-Zuid beter te ontsluiten met
openbaar vervoer. Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van deze motie ingestemd met de
verlenging van buslijn 84.

Om de verlenging mogelijk te maken zijn de volgende ingrepen nodig:

 • aanleggen van een keerlus aan het einde van Annie Romein-Verschoorlaan (AVR-laan) met een halteplaats voorbij
  de Zandweg
 • de huidige eindhalte aan de Geertruida Bosboom-Toussaintlaan verplaatsen naar een nieuwe halte op de
  Annie Romein-Verschoorlaan ter hoogte van de groenzone annex hoogspanningstracé
 • en het verwijderen van de middengeleider op de Annie Romein-Verschoorlaan (ter hoogte van de Selma Lagerlöfstraat)

Ook de lijnvoering verandert. Connexxion gaat in de drukke richting (‘s morgens tot 12 uur richting centrum en vanaf 12.00 uur
richting Maaswijk) de huidige route rijden en in de tegenrichting vanaf de Zandweg rechtstreeks naar Joke Smitlaan. Dan worden
2 haltes overgeslagen die aan het rondje over de Geertruida Bosboom-Toussaintlaan liggen: A. Van Hattemstraat en de Annie
Romein-Verschoorlaan bij de Theo Mann-Bouwmeesterstraat.

 
 
Busreizigers die opstappen bij de halteplaatsen aan de Groene Kruisweg en Akkersweg (bij het metrostation) kunnen op een
display zien hoe lang de wachttijd voor vertrek nog is.

 

In opdracht van de Stadsregio Rotterdam is het project d’REIS als proef gestart op Voorne-Putten met
als doel om de wachtende buspassagier zo goed mogelijk te informeren over het vervolg van de reis.

De proef is bedoeld om de werking van de techniek te testen en te optimaliseren en zal enkele maanden duren.
Als er voor wordt gekozen om dit systeem in te voeren komen er bij meer bushalten informatiezuilen te staan.
Ook de ervaringen van de reizigers worden in de proef meegenomen.

Bushaltes verbeterd

HELLEVOETSLUIS – In de afgelopen maanden zijn bij vier belangrijke halteplaatsen, bij Amnesty Internationallaan (Vermaat) en Carrousselweg (Kickers Bloem) voor het busvervoer in Hellevoetsluis verbeteringen aangebracht. Het aantal stallingsplaatsen voor fietsen is vergroot en recent is er een informatiedisplay aangebracht.Hierop staan de vertrektijden van de verschillende lijnen. In Kickers Bloem zijn door afdeling Stedelijk Beheer van de gemeente in totaal 22 fietsleunrekken bijgeplaatst bij de bushaltes aan de Ravenseweg en de Carrouselweg. Aan de Amnesty Internationalllaan, ter hoogte van de rotonde Rijksstraatweg zijn 12 fietsleunrekken bijgeplaatst. De uitbreiding kon mede worden gerealiseerd door een bijdrage van de Stadsregio Rotterdam in het kader van het project “Fiets in de keten”. 

Door de Stadsregio Rotterdam zijn naast bovengenoemde bushaltes, ook bij de Plataanlaan (Struytse Hoeck) informatiezuilen geplaatst waarop de tijd tot vertrek wordt getoond. Voor 1 april 2010 zullen de informatiezuilen operationeel zijn als het proefbedrijf start. Het project draagt de naam ‘dREIS’ en wordt in opdracht van stadsregio Rotterdam door RET uitgevoerd.

———-
Bron: voorneputten.nl

LPF wil nachtbussen in openbaar vervoerconcessie.

Deze wens heeft de LPF-fractie in de commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer van 25 november jongstleden uitgesproken richting het college.

Een andere wens van de LPF is in de openbaar vervoerconcessie 2010-2017 al in vervulling gegaan. Middels verlenging van buslijn 84 in Maaswijk worden de woonbuurten De Waayer en Landgoed beter met het openbaar vervoer ontsloten. Hiermee is uitvoering gegeven aan de mede door andere partijen ondertekende LPF-motie uit 2007.

De nieuwe wens van de LPF komt voort uit het feit dat uitgaan van onze jongeren, maar ook van alle anderen, in onze eilandomgeving verbonden moet worden aan thuiskomen. Niet alle stappers kunnen zich taxiritten veroorloven of onbeperkt een beroep blijven doen op ouders en/of familieleden die hen ’s nachts komen ophalen. Door een openbaar vervoer-nachtnet wordt stappers een alternatieve mogelijkheid geboden om veilig, gezond en plezierig thuis te komen.

Gelukkig is er recent op stadsregionaal niveau een nachtnet-busplan voor Voorne-Putten aangeboden. Het is nu belangrijk dat dit plan zo snel mogelijk opgenomen wordt in de openbaar vervoerconcessie Voorne-Putten en Rozenburg 2010-2017 die busmaatschappij Connexxion heeft verworven.

Nieuwe routes voor de buurtbus

REGIO – Met ingang van 14 december 2009 gaat de Buurtbus een aangepaste route rijden. Zowel de route als de tijden veranderen en hierover willen wij u graag informeren. De essentie van de routewijziging is een uitbreiding van het verzorgingsgebied met een betere aansluiting op het Connexxion busvervoer. Naast de verbinding van de centra’s  Brielle, Vierpolders en Tinte gaan we nu ook rijden in de wijken Meeuwenoord, Rugge en Zuurland.

Tevens komt er een halte bij de nieuwe begraafplaats.Al met al een duidelijke verbetering van het verzorgingsgebied, waardoor onze vrijwilligers (chauffeurs) denken u beter van dienst te kunnen zijn. Zie ook het routeoverzicht met de genummerde halteplaatsen en de tijdentabel, waarin de haltenummers zijn opgenomen. Folders liggen in de Buurtbus. 

Is uw belangstelling gewekt? Onze vrijwilligers vervoeren u graag. 

Heeft u belangstelling om onze vereniging te helpen om dit vervoer ook in de toekomst beschikbaar te houden, geef u dan op als vrijwilliger/chauffeur.

Hiervoor is nodig:

 • Geldig rijbewijs
 • Leeftijd onder 75 jaar
 • Goede gezondheid
 • Interesse om iets voor uw medemens te betekenen
 • Beschikbare tijd van ca. 4 uur per week 

 Nadere informatie kunt u verkrijgen bij onze vereniging “Buurtbus Voorne”. 

Secretaris:        A.J. van den Hout        Tel: 0181 479876

Moolenwater 1

3232AG Brielle

Dienstleider:     J.C. Hubers                 Tel: 0181 661091                   

Gootsehoek 63

3238XB Zwartewaal

————————-
Bron: voorne-putten.nl

Vervoersbedrijven gaan samenwerken aan veiligheid

De RET, Connexxion en Q-buzz gaan intensiever samenwerken om het openbaar vervoer veiliger te maken. Dat is gisteren besloten op de Rotterdamse OV-top.

Op de bijeenkomst waren vervoerders, politie, justitie en burgemeester Aboutaleb aanwezig. In alle RET-voertuigen komen camera’s en controleurs mogen vaker een proces-verbaal uitschrijven. Tot dusverre mag dat alleen bij zwartrijden. De RET gaat controleurs opleiden en leveren aan de bussen van Q-buzz en Connexxion.

Gistermiddag is er ook een meldpunt tegen vandalisme in het leven geroepen. Reizigers die getuige zijn van vandalisme kunnen dat melden aan RET meldpunt 6061. Voor geweld moet 112 gebeld worden.

(Bron: spijkenieuws.nl)

Vanaf 11-2-2010 alleen OV-chipkaart in Stadsregio

De stadsregio Rotterdam wil vanaf 11 februari 2010 in de regio alleen nog de OV-chipkaart als geldig vervoersbewijs voor bus, tram en het Rotterdamse deel van Randstadrail accepteren. Het dagelijks bestuur van de stadsregio heeft vandaag staatssecretaris Huizinga in een brief gevraagd, hiervoor op korte termijn aan de stadsregio toestemming te verlenen.
Portefeuillehouder Vervat: “Onze vervoerders RET, Connexxion en Qbuzz zijn er klaar voor. Na de metro hoeven de reizigers nu ook in de tram en bus niet meer na te denken over zones en aantal strippen dat moet worden afgestempeld. Als de staatssecretaris positief op het verzoek besluit, kan vanaf 11 februari 2010 in de stadsregio Rotterdam alleen nog met de OV-chipkaart in het openbaar vervoer worden gereisd. Hiermee is de regio het eerste gebied in Nederland waar de OV-chipkaart volledig ingevoerd wordt en de strippenkaart definitief verdwijnt. Daar zijn we als stadsregio samen met onze vervoerders trots op.”

Iedereen staat klaar
Niet alleen de RET maar ook de vervoerders Connexxion en Qbuzz in de stadsregio Rotterdam staan klaar voor deze primeur wat betreft de invoering van de OV-chipkaart. De stadsregio vindt het belangrijk dat de vervoerders in de aangrenzende gebieden de mogelijkheid bieden om met de OV-chipkaart te reizen. Deze vervoerders (Arriva, HTM, Veolia) en NS hebben de stadsregio laten weten dat reizigers uiterlijk vanaf januari 2010 ook bij hen op saldo met de OV-chipkaart kunnen reizen. De stadsregio ziet dan ook met het volste vertrouwen een volledige overstap op de OV-chipkaart tegemoet.

De afgelopen maanden is er intensief overleg geweest met alle betrokken partijen, zoals het Platform Reizigers Openbaar Vervoer (PROV), het ministerie van Verkeer en Waterstaat en overheden in aangrenzende gebieden. Vervat: “We zijn blij met het positieve advies van het PROV op onze aanvraag bij het ministerie en we hebben met alle partijen goede afspraken gemaakt over de communicatie richting de reizigers, ook naar de reizigers uit de aangrenzende gebieden.”

—————–
Bron: www.spijkenieuws.nl

Connexxion koopt zilvergrijze bussen

VOORNE-PUTTEN – Connexxion, dat ook de komende zeven jaar het busvervoer op Voorne-Putten en in Rozenburg mag verzorgen, gaat met een andere kleur bussen rijden.
 
Deels worden nieuwe gekocht die net als de andere zilvergrijs van kleur zullen zijn. Die kleur sluit aan bij de metrokleuren; de lijnen sluiten ook voor een groot deel op de metrolijnen aan. Alle bussen worden bovendien milieuvriendelijker.
 

Het vervoersbedrijf belooft meer busritten uit te voeren en een aantal nieuwe lijnen te starten. Ondanks de teruglopende inwonersaantallen in de regio wil het bedrijf in 2016 10,4 procent meer geld binnenhalen. Dat betekent dat meer reizigers nu tot busgebruik moeten worden verleid.

 
—–
Bron: www.ad.nl